Dịch Vụ Cộng Thêm

Bàn cocktail

250.000 đ

Bàn thuê thêm

27.000 đ

Bình nước trái cây

200.000 đ

Bình rót sữa

6.000 đ

Bộ ấm trà

54.000 đ

Gác đũa, gác muỗng

3.500 đ

Gạt tàn sứ

5.000 đ

Ghế dựa phủ lớn

300.000 đ

Ghế dựa phũ nhỏ

230.000 đ

Ghế inox

54.000 đ

Hoa để bàn

100.000 đ

Hũ đường

5.500 đ

Khăn bàn phủ chân ( bàn tròn )

40.000 đ

Khăn bàn phủ chân ( CN 1,2x08m )

50.000 đ

Khăn bàn phủ chân ( CN 2,4x0,8m )

100.000 đ

Khăn đùi (khăn vải)

12.000 đ

Ly quai

2.500 đ

Ly rượu cao cấp

6.500 đ

Ly rượu mạnh

6.500 đ

Ly uống bia chân cao

9.000 đ