Tiệc Tea Break trọn gói, phục vụ tận nơi - Gia Chánh Cẩm Tuyết

Tea-break

Thực đơn số 1

85.000 đ

Thực đơn số 2

95.000 đ

Thực đơn số 3

105.000 đ