Tiệc Tea Break trọn gói, phục vụ tận nơi - Gia Chánh Cẩm Tuyết

Tea-break

Thực đơn số 1

105.000 đ

Thực đơn số 2

120.000 đ

Thực đơn số 3

135.000 đ