Dịch vụ tiệc bàn trọn gói - Gia Chánh Cẩm Tuyết

Tiệc bàn trọn gói

Thực đơn số 101

3.410.000 đ

Thực đơn số 102

3.410.000 đ

Thực đơn số 103

3.410.000 đ

Thực đơn số 104

3.410.000 đ

Thực đơn số 105

3.590.000 đ

Thực đơn số 106

3.590.000 đ

Thực đơn số 107

3.590.000 đ

Thực đơn số 108

3.590.000 đ

Thực đơn số 109

4.775.000 đ